מכרז לשירותי אירוח, תפעול פיתוח ותחזוקה של התשתית הטכנולוגית