מכרז למתן שרותי תכנון להכנת תכנית בניין עיר למתחם ד 1