מכרז פומבי מס' 4/2022 לפתיחת מחלקות קורונה לחולים קלים במוסדות הגריאטריים- מכרז משלים