מכרז שירותי אספקת ציוד חזרה לבית הספר לרשויוית מקומיות