ביצוע עבודות: שדרוג מערך טמ"ס, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות טמ"ס, אנליטיקה, כריזה ושו"ב