רכז/ת קשרי קהילה -עסקים לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר