קול קורא לשיתוף פעולה בהפעלה של תכנית חינוכית המיועדת לפיתוח כישורי מנהיגות בקרב בני נוער