מכרז לאספקת מערכות מחשוב הנדסיות והקמת מאגרי מידע לייעודי קרקע מידע גאוגרפי ומידע ולניהול נכסי ציבור