מכרז פומבי מספר 5.2021 הפעלת שירות תשלום אגרת חניה באמצעי מחשוב, טלפוניה ואפליקציה ייעודית