מתן שירותי אבטחה בבנייני משרד החינוך באזור תל-אביב ובירושלים וניהול משימות אבטחה