מכרז לאספקת חליפות מגן לשריפות שדה ויער וציוד מגן נלווה