כרטיס מגנטי ו/או שובר דיגיטלי לרכש ציוד בי"ס וציוד מחשובי