פירוק, אספקה והתקנה של זכוכית וצילון כלוא בחלונות הבניין הכירורגי הרב תכליתי