הפעלת הוסטלים ודירות מעבר לאוכלוסיית הלהט"ב, חסרי עורף משפחתי הנתונים במצבי סיכון וסכנה