אספקת שירותי הדברה למחוז שרון - שומרון של שירותי בריאות כללית