מכרז מסגרת למתן שירותי הדרכה והטמעה עבור אגף למערכות מידע ומחשוב במשרד הבריאות