רכש והתקנת מערכת לזיהוי והתראה בשטחים מתים במשאיות ואוטובוסים