מכרז לאספקת שירותי הפעלת מטבחים - 'קשר ורפואה'     המשך...