שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני - 11.21 דרוש/ה קב"ט מוסדות חינוך ( מוס"ח )