מכרז לרכישת מונים, רכזות נתונים, ציוד תקשורת ומערכת מחשוב, חומרה, תוכנות וציוד