מכרז 23/20 טיפול בפסולת למחזור בתחומה המוניציפאלי של עיריית ראש העין