ביצוע עבודות קבלניות – הקמת מועדון נוער בישוב בת חפר