פנייה מוקדמת לקבלת מידע 37-2021 תוכנה לשליטה מרחוק על תחנות עבודה