מכרז לביצוע עבודות בנייה קבלניות להקמת תחנה למניעת זיוהם ים במתחם נמל קצא"א עבור המשרד להגנת הסביבה