מכרז מס' 8/22 למתן שרותי פינוי מי שיפוליים ואשפה מכלי שייט העוגנים ברציפי חנ"י שבמפרץ חיפה