מכרז לאספקה, אחריות, שירות ותחזוקת כלי רכב דואלי המאפשר נסיעה על דרך עפר, אספלט ומסילה