אספקת שירותי השגחה למטופלים פסיכיאטריים עבור המרכז הרפואי קפלן