מכרז 36/2021 – CRM , אתר אינטרנט ואפליקציה סלולרית