מכרז לאספקת ספרי לימוד, עיון וקריאה לבתי הספר העירוניים