מכרז לעבודות שיקום ותיקון ליקויי בטיחות במוסדות החינוך - גני ילדים ובתי ספר