למתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג אוויר מרכזי עבור מחוז דן-פ"ת של שירותי בריאות כללית