מכרז פומבי בנושא ביצוע שירותי מיון והערכה במשרד הביטחון (מסלול "זינוק"     המשך...