מכרז לאספקת שירותי הפעלת מטבחים - מערך ההדרכה והסייבר