קול קורא-הודעה על כוונת עיריית חולון להתקשר עם חברת ג'ט פאטצ'ר בע"מ כספק יחיד לטיפול בבורות בשיטת ההתזה