מכרז פומבי לרכש שתי ערכות חיתוך בחום נישאות על הגב     המשך...