קול קורא להגשת הצעות לתכנית ליום העצמאות לשנת תשפ"ב-2022 עבור "מכאן"