47/2021 לרכישת טרקטור חקלאי 4X4 לעבודה במטעים - עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר