קול קורא – והזמנה להגיש הצעות מחיר לשירותי ייעוץ וליווי מבנה ארגוני לחברה העירונית