מכרז פומבי מספר 196.2020 ביצוע סקר עצים בגנים (שצפים) עצי רחוב ופסי ירק