מכרז פומבי לתכנוןן, אספקה והתקנת מחולל קיטור - קיטור אספקה סטרילית מרכזית אתר א' במרכז הרפואי שיבא, תל השומר