מכרז לאספקת מערכות ליבה ממוחשבת בתחומי: הפיננסים, הגביה והאוכלוסין, החינוך, השילוט, ההנדסה ומערכות נלוות