אח' מערכות ייעודיות לסינון והשבת מי שטיפה לשימוש חוזר במש"א 7000     המשך...