תחנות משנה- מכרז למערכות איוורור בחדרי משאבות תת קרקעיים