הזמנה לקבלת הצעות למתן חסות לתכנית שבתרבות באר שבע