מכרז לאספקת גז בישול (גפמ) לתחנות הכיבוי ולסימולטור הנייד