מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות באתרי המרכז הארצי ברחבי הארץ