מכרז לאספקה ליעד של טונרים ואביזרי דפוס מקוריים בלבד (התקשרות מחירונים)