אספקת ריהוט ומוצרי פלסטיק עבור שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל