מכרז לשדרוג אולפן הטלוויזיה בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה