מכרז מס' 021/2021 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות הקמת חניון תת קרקעי במתחם "מרינה לי" בהרצליהמכרז מס' 021/2021 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות הקמת חניון תת קרקעי במתחם "מרינה לי" בהרצליה